Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Oblikovanje digitalnih materijala u digitalnom izdavaštvu

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Razlikovati vrste i mogućnosti digitalnog izdavaštva
2.
Predložiti naručitelju najprimjereniji oblik digitalnog izdavaštva obzirom na projekt
3.
Obraditi ulazne dokumente / datoteke uvažavajući karakteristike oblika odabranog digitalnog izdavaštva
4.
Oblikovati projekt koristeći zakone likovnog usklađivanja (simetrija, ritam, proporcija)
5.
Primijeniti osnove vizualne komunikacije kod oblikovanja projekta
6.
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu sa zadanim vizualnim identitetom projekta
7.
Prilagoditi sadržaje formatu digitalnog prikaza
8.
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu s uputama dizajnera
9.
Pravovremeno izraditi sigurnosnu kopiju digitalnog sadržaja proizvoda
10.
Korigirati pokusne uzorke publiciranih digitalnih sadržaja u skladu s preporukama korektora, lektora, glavnog urednika, dizajnera
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar