Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osnove animacije u turizmu

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Protumačiti dnevne, tjedne i sezonske mjesečne planove animacije za različite ciljane skupine klijenata (individualni gosti, grupe, djeca...) i planirano vrijeme boravka u svrhu što bolje pripreme
2.
Sudjelovati u ispitivanju potreba i želja klijenata za zabavom i animacijom
3.
Formirati grupu za provođenje animacijskih aktivnosti motiviranjem i osobnim uključivanjem sudionika
4.
Primijeniti načelo primjerenosti animacije turistima, načelo slobode izbora turista i načelo aktivnosti kod provođenja aktivnosti animacije
5.
Ravnomjerno rasporediti vrijeme i pažnju svim sudionicima aktivnosti animacije
6.
Voditi propisane evidencije od strane naručitelja i/ili agencije
7.
Pripremiti statistiku prema zahtjevima naručitelja i/ili agencije
8.
Služiti se aplikacijama za vođenje evidencija i izradu statistika
9.
Poštivati zakonske propise o zaštiti osobnih podataka
10.
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s klijentima prema zadanim standardima
11.
Pratiti i vrednovati rad kolega u timu prema zadanim standardima
12.
Voditi evidencije kvalitete rada po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
13.
Voditi evidencije provedbe sadržaja po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
14.
Održavati vlastiti izgled i formu
15.
Izvoditi aktivnosti animacijskog programa prema pravilima naručitelja i/ili agencije
16.
Sudjelovati u promidžbenim aktivnostima naručitelja i/ili agencije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Turistički animator / Turistička animatorica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar