Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Planiranje, organiziranje i vrednovanje trenažnog procesa

Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
Sport
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Samostalno planirati i programirati trenažni rad u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
2.
Samostalno planirati i programirati programe sportsko-rekreacijskog vježbanja
3.
Samostalno planirati i programirati programe kondicijske pripreme za sportaše različite dobi, spola i kvalitete, kao i za ostale korisnike programa kondicijskog vježbanja
4.
Postaviti ciljeve i zadatke trenažnog procesa
5.
Odrediti vrstu, formu i način vježbanja i poučavanja osoba u trenažnom procesu
6.
Izraditi pisane pripreme i izvedbene programe prema zadanoj dinamici (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje...)
7.
Koristiti osnovne principe sportske pripreme, teorije treninga te metodike rada trenera kod planiranja i programiranja trenažnog procesa
8.
Sudjelovati u organizaciji i provedbi natjecateljskih aktivnosti
9.
Analizirati postignute rezultate osoba u trenažnom procesu obzirom na postavljene ciljeve
10.
Primijeniti tehnike i instrumente koje će osobi u trenažnom procesu omogućiti samovrednovanje i prilagodbu strategija za dostizanje postavljenih ciljeva
11.
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s osobama u trenažnom procesu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Sportski trener / Sportska trenerica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar