Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Koncept kružne ekonomije u organizaciji

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
Uključiti ostale odjele /sektore / poslovne jedinice organizacije u izradu programa i mjera kružne ekonomije
2.
Planirati mjere učinkovitog korištenja, recikliranja i ponovnog korištenja resursa u cilju osiguranja održivog razvoja i smanjenja troškova u gospodarskim aktivnostima
3.
Sudjelovati u planiranju i organiziranju proizvodnih procesa poštujući principe maksimiziranja pozitivnog učinka
4.
Sudjelovati u dizajniranju postupaka i procedura za unaprjeđenje programa kružne ekonomije u organizaciji
5.
Sudjelovati u razvijanju strategija planiranja proizvodnih procesa koje uzimaju u obzir principe kružne ekonomije
6.
Razvijati i provoditi politike i postupke vezane uz integriranje programa čistije proizvodnje u proizvodne procese, proizvode i usluge
7.
Dati prijedloge za poboljšanje energetske učinkovitosti temeljem praćenja
8.
Sudjelovati u razvijanju metodologije za smanjenje utjecaja proizvodnih procesa na okoliš temeljem dostupnih podataka
9.
Pratiti životni ciklusa proizvoda (LCA) - pratiti tijek materijala i sirovina od ulaza, proizvodnje, transporta do odlaganja
10.
Izračunati ugljični otisak proizvoda
11.
Sudjelovati u procesu maksimiziranja sigurnosti i produktivnosti radnih metoda i proizvoda
12.
Izvijestiti interne i vanjske dionike o financijskim aspektima kružne ekonomije
13.
Usmjeravati, kontrolirati i evaluirati proizvodne procese primjenom principa maksimiziranja pozitivnog učinka
14.
Savjetovati i pomagati ostalim rukovoditeljima u tumačenju i upravljanju politikama i programima kružne ekonomije
15.
Sudjelovati u kreiranju strategije društveno odgovornog ponašanja organizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer za kružnu ekonomiju / Menadžerica za kružnu ekonomiju
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar