Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno propisima
2.
kontrolirati i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
3.
postupati s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
4.
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata
5.
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju alatima i CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
6.
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o propisima koji uređuju rad na siguran način u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica
Datum upisa
23.5.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar