Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analiziranje i planiranje aktivnosti

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Brodogradnja
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Izraditi strateški i operativni plan, plan kapaciteta proizvodnje vezano za sve potrebne resurse pri gradnji i održavanju plovila (prostor, vrijeme, radna snaga, strojevi i alati, materijal)
2.
Analizirati ostvarenje plana proizvodnje i izvršiti reviziju strateškog i operativnog plana prema potrebi
3.
Definirati potrebne radove u izgradnji ili rekonstrukciji plovila te izraditi kalkulaciju za ponudu troška radova i materijala
4.
Izraditi plan potrebnih resursa za ugovoreni posao
5.
Specificirati tehnološke i kadrovske potrebe posla
6.
Kontinuirano organizirati i planirati održavanje infrastrukture i strojnog parka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Brodograditelj/ brodograditeljica
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar