Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje kvalitete finalnog proizvoda u segmentu dorade

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Koristiti opremu u skladu s uputama proizvođača
2.
brinuti o kvaliteti rada u grafičkoj doradi
3.
poštivati zadani rok isporuke u određenoj fazi grafičke proizvodnje/dorade
4.
primijeniti standarde za grafičku proizvodnju u segmentu dorade
5.
provjeriti kvalitetu gotovog, dorađenog grafičkog proizvoda
6.
održavati opremu sukladno uputama proizvođača
7.
primijeniti norme, propise, standarde i zakone
8.
primijeniti interne pravilnike i protokole proizvoda u segmentu dorade
9.
primijeniti standarde kvalitete
10.
kontrolirati ispravnost strojeva i pripremljenog materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafičar dorade / Grafičarka dorade
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar