Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije poslovima grafičke dorade

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
koristiti računala za vođenje evidencije radnog vremena
2.
koristiti računala za evidenciju radnih procesa grafičke dorade
3.
primijeniti digitalne alate u segmentu grafičke dorade
4.
koristiti računala za praćenje tehnoloških procesa dorade
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafičar dorade / Grafičarka dorade
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar