Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Tehnološki postupci grafičke dorade

Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (17)
1.
izvršiti operacije razdvajanja materijala na strojevima za rezanje i izrezivanje
2.
primijeniti tehnološke procese u doradi (kartonaža, prerada ili konfekcija papira i folija, knjigovezačka dorada)
3.
izvesti završnu obradu prema tehnološkim procesima u doradi
4.
izvesti savijanje, sastavljanje, šivanje, lijepljenje, rezanje, rezbarenje, graviranje, perforiranje, plastificiranje
5.
pretvoriti sve vrste papirnih i kombiniranih materijala za artikle, za pisanje, crtanje, omatanje, čitanje, i ambalažiranje proizvoda
6.
preraditi papire, folije u role, rolice, papire za omatanje i ovijanje pisma u kuverte i višeslojne vrećice
7.
pretvoriti plošne površine u prostorne oblike svih vrsta kutija, vrećica i sl.
8.
izraditi prototip dorađenog grafičkog proizvoda na zahtjev naručitelja i/ili nadređenog grafičkog tehničara
9.
izvesti pojedine radne faze dorade proizvodnje grafičkih proizvoda prema radnom nalogu
10.
izraditi dio ili cijelu doradu grafičkog proizvoda prema radnom nalogu
11.
izraditi određenu vrstu grafičkog proizvoda prema fazama rada u procesu grafičke dorade
12.
izraditi grafički proizvod prema svim zakonitostima (finalizacije) dorade grafičkih proizvoda
13.
izraditi proizvode kartonaže (sve vrste kutija i ambalaže)
14.
izraditi proizvode mekog uveza
15.
izraditi proizvode tvrdog uveza
16.
izraditi galanterijske grafičke proizvode
17.
izraditi banere, plakate, zastave
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Grafičar dorade / Grafičarka dorade
Datum upisa
10.12.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar