Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Administriranje vodoinstalaterskog poslovanja

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (21)
1.
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
2.
Potpisati i arhivirati ugovor za izvođenje vodoinstalaterskih/kanalizacijskih radova
3.
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik vodovoda i kanalizacije
4.
Izraditi građevinske knjige i dokaznicu mjera za vodovod i kanalizaciju
5.
Izraditi privremene i okončanu situaciju
6.
Prikupiti cjelokupnu dokumentaciju o kvaliteti materijala kao pripreme za tehnički pregled objekta (npr. izjave o sukladnosti i svojstvima ugrađenih materijala)
7.
Izraditi izjave izvođača manje složenih radova prije tehničkog pregleda objekta
8.
Provesti tehnički pregled objekta
9.
Izraditi zapisnik o primopredaji tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju
10.
Evidentirati radno vrijeme zaposlenika
11.
Evidentirati plaće zaposlenika
12.
Evidentirati bolovanja, godišnje odmore zaposlenika i sl.
13.
Voditi materijalno knjigovodstvo
14.
Pratiti zakonsku regulativu vezano za poslovanje vodoinstalatera
15.
Izraditi ponude naručiteljima
16.
Izraditi primke i otpremnice za vodoinstalaterski materijal
17.
Izraditi račun u skladu s dokaznicom mjere, privremenom ili okončanom situacijom
18.
Voditi evidenciju o naplati računi prema valuti plaćanja
19.
Voditi evidenciju o obavezama prema dobavljačima
20.
Izraditi i analizirati godišnje financijske izvještaje
21.
Oglašavati usluge u tiskovinama i elektronskim medijima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Vodoinstalater/ Vodoinstalaterka
Datum upisa
29.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar