Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Pripremanje radnog mjesta za obavljanje vodoinstalaterskih radova

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
2.
Poznavati osnove vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
3.
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koji se koriste za vodovodne/kanalizacijske instalacije
4.
Poznavati primjenu postupaka obrade različitih materijala za izradu vodovodnih/kanalizacijskih instalacija
5.
Imenovati voditelja manje složenih vodoinstalaterskih i kanalizacijskih radova za određene segmente posla
6.
Konzultirati se s investitorom
7.
Organizirati gradilište (smještaj ureda, ljudi, materijala itd.)
8.
Proučiti vodoinstalaterski i kanalizacijski nacrt/projekt (ako postoji)
9.
Proučiti lokaciju rada
10.
Planirati materijalne i ljudske resurse na početku građevinskog projekta
11.
Pripremiti alate, materijale i vozila za gradilište
12.
Obilježiti trase instalacija i mjesta na gradilištu na kojima će se obavljati ugradnja vodovodne instalacije u skladu s dokumentacijom
13.
Svakodnevno obilaziti gradilišta na početku radnog dana i uočiti moguće probleme iz prethodnog dana, nadopunjavati materijal i sl.
14.
Izraditi plan rada na dnevnoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Vodoinstalater/ Vodoinstalaterka
Datum upisa
29.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar