Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organizacija radnog procesa u slastičarstvu

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad na izradi slastica
2.
Organizirati radno mjesto na način da omogući maksimalnu efikasnost tijekom rada poštujući standarde rada
3.
Racionalno rasporediti i koristiti resurse
4.
Rasporediti radne zadatke suradnicima sukladno pravilima organizacije rada
5.
Primijeniti timski rad
6.
Procijeniti količine potrebnih namirnica za izradu slastica
7.
Voditi specifikacije utrošenih namirnica i materijala kod izrade slastica
8.
Pratiti rokove korištenja robe i količinu robe te poduzimati mjere za reguliranje zaliha robe
9.
Samostalno sastaviti ponudu slastica ovisno o željama klijenata, prigodi ili prehrambenim osobitostima
10.
Samostalno komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i klijentima koristeći stručnu terminologiju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Slastičar / Slastičarka
Predlagatelj
Datum upisa
19.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar