Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - ZNANSTVENA I STRUČNA KOMUNIKACIJA NA HRVATSKOM I NA STRANOM JEZIKU U PISANOM I GOVORNOM OBLIKU

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
prezentirati zaključke na sažet i razumljiv način
2.
informirati, delegirati i koordinirati
3.
sažeti informacije i prenijeti ih timu/organizaciji
4.
poticati timski rad i otvorenu komunikaciju
5.
komunicirati i surađivati s vanjskim stručnjacima/suradnicima i nadležnim tijelima
6.
poticati međunarodnu suradnju i umrežavanje
7.
zastupati organizaciju na nacionalnim i međunarodnim sastancima te konferencijama
8.
predstaviti rezultate znanstvenog/stručnog istraživanja znanstvenoj/stručnoj i široj javnosti
9.
pravilno primijeniti stručnu terminologiju
10.
izraditi znanstveni ili stručni članak po pravilima struke
11.
pripremiti recenziju stručnog izvješća i znanstvenog članka
12.
komunicirati s recenzentima u svrhu unaprjeđenja izvještaja ili članka
13.
razviti vještinu konciznog pisanog izražavanja
14.
govoriti i pisati strani jezik (engleski C1/C2) uz poznavanje i drugog stranog jezika (B1/C1)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar