Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - KOMUNIKACIJA U POSLOVNIM I PREZENTACIJSKIM AKTIVNOSTIMA DJELATNOSTI EKOLOGA

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (23)
1.
izvještavati o aktivnostima i rezultatima rada
2.
voditi dnevnik aktivnosti te izrađivati i održavati baze podataka
3.
izraditi, razvrstati, evidentirati i pohraniti poslovnu dokumentaciju (npr. dopise, ponude, ugovore, račune, tehničku dokumentaciju, fotografije)
4.
pratiti natječaje i relevantne objave
5.
prikupiti potrebne natječajne podatke
6.
sudjelovati u prijavama na natječaje i izradi natječajne dokumentacije
7.
analizirati potrebe tržišta
8.
osmisliti i plasirati proizvode i usluge
9.
komunicirati s tržišnim dionicima
10.
primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine u komunikaciji s tržišnim dionicima
11.
sudjelovati u kreiranju promotivnih materijala
12.
surađivati u radnim procesima i aktivnostima tima/organizacije
13.
primijeniti poslovni bon-ton i poslovnu etiku
14.
poticati dijalog svih članova tima/organizacije međusobno
15.
komunicirati i surađivati sa članovima multidisciplinarnog tima
16.
izgraditi mrežu kontakata s ciljem osobnog i poslovnog razvoja (engl. networking)
17.
informirati i educirati stručnu javnost, građanstvo i ostale dionike (javne rasprave, mediji, web, tribine) o aktualnim temama u ekologiji
18.
pružati savjete i smjernice u skladu s pravilima struke
19.
popularizirati struku i znanost
20.
organizirati i sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima i radionicama
21.
primijeniti organizacijske, prezentacijske i komunikacijske vještine
22.
poticati timski rad i umrežavanje
23.
uvažavati različitosti i multikulturalnost
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar