Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - PRIMJENA ZAKONA I NORMI U PITANJIMA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (18)
1.
istražiti i povezati podatkovne resurse u svrhu planiranja istraživanja
2.
identificirati mjere i prioritete za očuvanje svojti i staništa (npr. ex situ zaštita, translokacija i reintrodukcija svojti te revitalizacija i restauracija staništa)
3.
osmišljavati i sudjelovati u provođenju mjera ekološke/biološke revitalizacije i restauracije
4.
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u očuvanju prirode
5.
procijeniti utjecaj zahvata, planova i programa na prirodu te predlagati mjere ublažavanja
6.
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u očuvanju prirode
7.
primijeniti međunarodne i nacionalne prioritete, politike, strategije i zakonska rješenja u zaštiti okoliša
8.
primijeniti znanja iz ekologije pri planiranju i provedbi istraživanja iz društveno-humanističkog područja o socio-ekološkim razlozima i posljedicama ugroženosti okoliša te izradi mjera njegove zaštite (engl. environmental policy)
9.
pratiti promjene zakonskog okvira i normi
10.
identificirati i primijeniti zakonski okvir i norme
11.
pronalaziti i iskorištavati informacije o intelektualnom vlasništvu
12.
primjenjivati interne pravilnike i protokole (organizacijska kvaliteta, pridržavanje rokova i dr.)
13.
primjenjivati zakonsku regulativu, norme, standarde, preporuke, etički kodeks i primjere dobre prakse
14.
poznavati propise o ispravnom postupanju s biološkim i kemijskim materijalima
15.
provoditi važeću regulativu s aspekta zaštite okoliša
16.
poznavati propise o ispravnom zbrinjavanju dotrajale opreme i otpada
17.
predlagati i primjenjivati mjere ublažavanja štetnih utjecaja radnih procesa na okoliš
18.
djelovati u skladu s društvenom odgovornosti i građanskom svijesti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar