Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - KRITIČKO PROSUĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA U OBAVLJANJU EKOLOŠKIH DJELATNOSTI

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (26)
1.
prikupiti podatke s ciljem definiranja područja rada
2.
prepoznati i predvidjeti potrebe, prioritete i trendove u području rada
3.
koristiti relevantne izvore podataka (npr. baze podataka, stručnu literaturu, preliminarna istraživanja, pilot projekte)
4.
analizirati prikupljene podatke
5.
kritički procijeniti prikupljene podatke
6.
razumjeti osnove materijalno-financijskog poslovanja
7.
definirati uloge i odgovornosti unutar radnog tima
8.
identificirati prednosti i nedostatke radnih aktivnosti kroz analizu troškova i koristi
9.
analizirati uspješnost provedbe radnih aktivnosti (samoprocjena)
10.
identificirati zahtjeve pojedinačnih procesa i radnji u obavljanju djelatnosti
11.
postaviti hipoteze i ciljeve istraživanja
12.
kritički prosuđivati rezultate istraživanja i izvesti zaključke
13.
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u očuvanju prirode
14.
obraditi i procijeniti učinkovitosti provedbe strategija, planova, programa i mjera u zaštiti okoliša
15.
pribaviti financijska sredstva
16.
osmisliti projekt i pripremiti natječajnu dokumentaciju
17.
analitički promišljati i logično zaključivati pri analizi potreba tržišta i osmišljavanju proizvoda i usluga
18.
primijeniti prodajne i pregovaračke vještine u procesu plasmana proizvoda i usluga
19.
izraditi financijske kalkulacije
20.
prepoznati i procijeniti mogućnosti plasmana proizvoda i usluga
21.
procijeniti projektne izazove (znanstvene, stručne)
22.
argumentirano donositi ocjene, zaključke i prijedloge za unapređenje područja rada/struke
23.
razviti samopouzdanje i samokritičnost
24.
provoditi postupke samovrednovanja
25.
definirati kriterije i indikatore kvalitete radnog procesa
26.
provoditi mjere za rad na siguran način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar