Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - INOVATIVNOST I KREATIVNOST PRI PLANIRANJU I PROVEDBI EKOLOŠKIH DJELATNOSTI

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (20)
1.
primijeniti numeričke i statističke metode u obradi prikupljenih podataka
2.
izraditi plan, redoslijed aktivnosti, definirati rokove i proračun
3.
provoditi inventure i pratiti stanje zaliha
4.
provjeriti ispravnost sredstava za rad sukladno uputama i internim procedurama
5.
predložiti/obrazložiti nabavu novih pomagala/opreme ili servisiranje postojeće
6.
izraditi detaljan plan istraživanja
7.
prikupiti i dokumentirati relevantne izvore i uzorke
8.
odabrati i prilagoditi metode prikupljanja i obrade podataka (npr.: biološke, fizikalne, kemijske, GIS, računalne i sl.) primjerene tipu istraživanja
9.
analizirati prikupljene podatke i uzorke
10.
donijeti zaključke na osnovu rezultata i stručnog znanja
11.
pohraniti prikupljene podatke i uzorke
12.
osmisliti i izraditi planove i protokole za praćenje stanja u ekosustavu (bioraznolikost, genska raznolikost, kvaliteta voda, zraka, tla...)
13.
procijeniti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na funkcionalnost ekosustava (npr. onečišćenja, genetski modificiranih organizama invazivne vrste, klimatske promjene ...)
14.
kreirati mjere ublažavanja negativnih utjecaja na prirodu
15.
integrirati ključne kompetencije struke pri planiranju i provedbi ekološki održivih djelatnosti
16.
razvijati nove koncepte i istraživačke metode
17.
primijeniti visoku razinu inovativnosti, kreativnosti i samostalnosti u osmišljavanju novih koncepata
18.
provoditi samoprocjenu i vrednovanje te donositi zaključke o mjerama za poboljšanje
19.
sudjelovati u izradi operativnih planova upravljanja rizicima
20.
primijeniti sveobuhvatni pristup i sustavno promišljanje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar