Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - PROCJENA UČINKA ABIOTIČKIH I BIOTIČKIH ČIMBENIKA ZA OČUVANJE SVOJTI I STANIŠTA

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
istražiti rasprostranjenost identificiranih svojti s obzirom na tip staništa
2.
sintetizirati znanja o svojtama, životnim zajednicama, stanišnim tipovima i ekosustavima
3.
određivati područja značajna za očuvanje svojti i staništa
4.
definirati ciljeve i mjere očuvanja i sudjelovati u upravljanju svojtama, staništima i područjima
5.
vrednovati značaj pojedinih područja za očuvanje svojti i staništa
6.
identificirati i pratiti utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
7.
procijeniti učinke biotičkih i abiotičkih čimbenika na zdravlje ljudi
8.
sudjelovati u zaštiti životinja, uključujući procjenu dobrobiti te u stvaranju uvjeta za držanje u zatočeništvu
9.
sudjelovati u stvaranju uvjeta za uzgoj ostalih živih organizama (ex situ); (biljaka, protista, gljiva i sl.)
10.
sudjelovati u razvoju metoda biološke kontrole patogena, štetnika i korova (npr. poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, javno zdravstvo)
11.
procijeniti učinke biocidnih pripravaka na ekosustav
12.
izrađivati sigurnosne kopije
13.
primijeniti napredne računalne programe u kreiranju baza, analizi podataka i obradi rezultata
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar