Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - PRIMJENA STANDARDA I DOBRE PRAKSE PRAĆENJA STANJA EKOSUSTAVA I OČUVANJA PRIRODE

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (20)
1.
osigurati primjerene uvjete u radnom prostoru
2.
pratiti trendove i tehničko-tehnološka dostignuća u struci
3.
primijeniti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u praćenju stanja ekosustava
4.
koristiti nacionalne i međunarodne standarde te primjere dobre prakse u očuvanju prirode (ekološko stanje)
5.
poznavati načela i prakse sektora (npr. šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede) koji koriste prirodne resurse te njihove učinke na prirodu
6.
identificirati opterećenja i onečišćenja okoliša uslijed sektorskih pritisaka i zahvata u okoliš (npr. promet, industrija)
7.
sudjelovati u određivanju i primjeni mjera i tehnika zaštite od utjecaja opterećenja i onečišćenja okoliša
8.
sudjelovati u izrađivanju stručnih elaborata, izvješća i studija s ciljem zaštite okoliša
9.
sudjelovati u stvaranju politika, strategija i zakonskih rješenja u zaštiti okoliš
10.
pribavljati potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti
11.
pratiti i analizirati relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu
12.
zaštiti intelektualno vlasništvo i/ili objaviti rezultate
13.
pratiti, usvajati i primjenjivati nove znanstvene i tehnološke trendove
14.
razumjeti postupke akreditacije
15.
primijeniti metode zaštite i čuvanja povjerljivih podataka
16.
primjenjivati profesionalnu etiku i odgovornost sukladno normama struke
17.
definirati sigurnosne procedure specifične za djelokrug rada
18.
primijeniti mjere zaštite na radu, dobre laboratorijske prakse i rada na siguran način
19.
osposobljavati se i usavršavati za rad na siguran način
20.
primijeniti principe učinkovitog korištenja energije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar