Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - INTEGRACIJA ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA O INTERAKCIJAMA ČOVJEKA I OKOLIŠA ZA OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (25)
1.
pratiti stanja (monitoring) ekosustava
2.
procijeniti razlog i stupanj ugroženosti svojti, staništa i ekosustava temeljem rezultata istraživanja i praćenja stanja
3.
integrirati ključne kompetencije struke te primijeniti osnove ostalih prirodnih i tehničkih znanosti u očuvanju prirode
4.
poznavati područja zaštite zraka, tla i voda te načela gospodarenja otpadom
5.
poznavati relevantne teorije iz društvenih znanosti i koristiti osnovne metode društvenih istraživanja u očuvanju prirode
6.
definirati socio-kulturni okvir ugroženosti okoliša i njegove zaštite (npr. utjecaj socio-demografskih obilježja na ekološke stavove i ponašanja i sl.)
7.
odrediti uzroke i posljedice čovjekova djelovanja na kulturni i prirodni okoliš
8.
poznavati društvenu dimenziju interakcije čovjeka i okoliša te koristiti teorije i metode iz područja sociologije i etike okoliša u procjeni razloga ugroženosti okoliša i njegovoj zaštiti
9.
određivati pokazatelje kakvoće okoliša
10.
primjenjivati načela održivog razvoja u korištenju prirodnih dobara i energije
11.
procijeniti stanje okoliša te razloge i stupnja njegove ugroženosti
12.
odrediti pokazatelje kakvoće okoliša (biološki, fizikalni, kemijski, i drugi)
13.
sudjelovati u procjeni utjecaja zahvata u okoliš
14.
poznavati uvjete i načine provođenja praćenja (monitoring) stanja okoliša
15.
surađivati i sudjelovati u interdisciplinarnim istraživanjima s ciljem razvoja gospodarskih djelatnosti
16.
sudjelovati u gospodarenju prostorom i obnovljivim prirodnim resursima (npr. zemljišta, šume, vode, riblji fond, lovne vrste i dr.)
17.
poznavati temeljna načela, praksu i legislativu sektora koji koriste prirodne resurse i prostor (npr. ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, prostorno planiranje) te njihove učinke na prirodu
18.
sudjelovati u razvoju strategija, programa i projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
19.
primijeniti temeljne principe održivog razvoja
20.
regulirati primjenu biocidnih pripravaka
21.
sudjelovati u identifikaciji bioloških forenzičkih nalaza
22.
primijeniti znanja o zelenom turizmu i interpretirati prirodne vrijednosti
23.
osmisliti ideju i koncept projekta
24.
primijeniti gospodarenje prirodnim dobrima, uz odgovarajuću zaštitu prirode i okoliša te primijeniti koncepte održivog razvoja
25.
koristiti temeljna znanja ekoinženjerstva te poznavati socio-kulturnu (socio-ekonomsku) dimenziju interakcije čovjeka i okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar