Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - TERENSKI I LABORATORIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD UZ ANALIZU PODATAKA O ŽIVIM BIĆIMA I OKOLIŠU

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
definirati radne zadatke i ciljeve
2.
primjenjivati pravila rada na terenu i u laboratoriju
3.
ispravno koristiti i održavati pribor, pomagala i opremu
4.
primijeniti postupke za provjeru ispravnosti pribora i opreme
5.
procijeniti funkcije i tehničke karakteristike uređaja i opreme
6.
primijeniti stručno znanje u području istraživanja (terensko, laboratorijsko, podatkovno)
7.
primijeniti protokole za prikupljanje uzoraka i obradu podataka
8.
primijeniti relevantne računalne programe (npr. R, Statistica, Primer, Omnidia, Asterix, MatLab...) pri obradi podataka u ekologiji
9.
sortirati, klasificirati i pravilno pohraniti prikupljeni materijal (npr. izrada zbirki, herbara, arhiva uzoraka, baza podataka)
10.
primijeniti specifične (npr. molekularne) metode u procjeni bioraznolikosti
11.
provesti istraživanje prema protokolu, voditi terenski dnevnik i sastaviti izvješće
12.
primijeniti kriterije i metodologije za procjenu ekološkog stanja te uzroka ugroženosti
13.
upravljati biološkim zbirkama
14.
kreirati i odgovorno primijeniti principe istraživačkog rada
15.
pružiti prvu pomoć
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar