Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - TEMELJNA I STRUČNA ZNANJA O ŽIVIM BIĆIMA I NJIHOVIM INTERAKCIJAMA S OKOLIŠEM

Sektor
Temeljne prirodne znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (19)
1.
determinirati taksonomski sastav i izračunati brojnost svojti
2.
identificirati staništa i ekološke procese
3.
identificirati i kategorizirati biotičke i abiotičke pokazatelje stanja u ekosustavu
4.
opisati zahtjeve i karakteristike sastavnica okoliša (litosfera, pedosfera, biosfera, hidrosfera i atmosfera) i njihove međusobne odnose i utjecaje
5.
primijeniti znanja iz biologije i ekologije u zaštiti okoliša
6.
poznavati tvari (onečišćujuće, štetne, opasne), odgovarajuće metode za određivanje tvari, imisija i emisija koje izazivaju opterećenje i onečišćenje uslijed zahvata u okoliš
7.
poznavati i procijeniti štetan utjecaj na okoliš, ekotoksičnih i radioaktivnih tvari, ionizirajućih zračenja, svjetlosnog onečišćenja i buke
8.
poznavati i odabrati tehnike i mjere za sprječavanje opasnosti, štete i onečišćenja okoliša
9.
poznavati i odabrati tehnike i mjere sanacije i vraćanja u prvotno stanje okoliša
10.
koristiti temeljna znanja o obnovljivim izvorima energije
11.
odrediti metode sigurnog lova, označavanja te organizacije transporta divljih životinja
12.
izrađivati upute za uzgoj živih organizama (ex situ)
13.
primijeniti regulative i metode biološke kontrole patogena, štetnika, korova i njihovih vektora
14.
upravljati temeljnim znanjima i stručnom terminologijom iz različitih disciplina biologije i ekologije te osnova ostalih prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti u očuvanju prirode
15.
primijeniti spoznaje i zakonitosti o građi, nomenklaturi, taksonomiji, evoluciji, filogeniji, genetici i ekologiji virusa, subviralnih čestica, prokatiota i eukariota
16.
sintetizirati znanja iz autekologije, populacijske ekologije, sinekologije, geoekologije i holekologije
17.
sintetizirati znanja o odnosima i procesima terestričke i akvatičke ekologije kroz sinergiju biotičkih i abiotičkih čimbenika te ekologije mikrorganizama, fitoekologije, zooekologije i humane ekologije
18.
primijeniti spoznaje o ekološkim zakonitostima u prirodi kroz razumijevanje procesa kruženja tvari i energije u prirodi te biogeokemijskih ciklusa
19.
primijeniti spoznaje i zakonitosti iz matematike, kemije, fizike, geologije, geografije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekolog/Ekologinja
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar