Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Priprema i izrada grafičkih priloga projektne dokumentacije

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Izraziti se pomoću prostoručnog i tehničkog crtanja koristeći pribor
2.
Izraziti se pomoću računalnih alata za tehničko crtanje (kao npr. alati iz Autodesk paketa)
3.
Izraditi grafičke priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
4.
Smjestiti građevinske objekte na zadanu mikrolokaciju prema smjernicama projektanta.
5.
Izraditi grafičke priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
6.
Izraditi grafičke priloge izvedbenog projekta prema smjernicama projektanta u 2D i 3D formatu.
7.
Izraditi planove oplate prema smjernicama projektanta.
8.
Izraditi planove armature prema smjernicama projektanta.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka u građevinarstvu
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar