Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacija i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
2.
komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
3.
koristiti IKT alate za komunikaciju s nadređenima, suradnicima i korisnicima brodske elektromehaničarske usluge
4.
obavijestiti nadređene o većim greškama u sustavima automatske regulacije
5.
koristiti IKT za nadzor i održavanje sustava automatske regulacije
6.
pridržavati se pravila poslovne komunikacije za ugovaranje elektromehaničarskih radova
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Brodski elektromehaničar / Brodska elektromehaničarka
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar