Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Priprema i organizacija brodskih elektromehaničarskih radova

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
organizirati vlastiti rad i rad manje grupe na temelju radnog naloga
2.
primijeniti pravila timskog rada
3.
planirati materijal potreban za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
4.
planirati alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje zadanih brodskih elektromehaničarskih radova
5.
pripremiti materijale, alate, strojeve, uređaje i opremu za izvođenje brodskih elektromehaničarskih radova prema radnom nalogu
6.
odrediti mjesto izvršavanja brodskih elektromehaničarskih radova prema tehnološkom postupku
7.
primijeniti osnove nabavnog i prodajnog poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Brodski elektromehaničar / Brodska elektromehaničarka
Datum upisa
17.11.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar