Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Montiranje i arhiviranje audiovizualnog sadržaja

Sektor
Grafička tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Pripremiti i podesiti opremu za obradu i/ili emitiranje uživo audiovizualnih sadržaja
2.
Razlikovati tehnologiju i tehniku televizijske i filmske montaže u izradi audiovizualnog sadržaja
3.
Montirati jednostavne audiovizualne forme za televiziju i Internet snimljenog audiovizualnog sadržaja
4.
Primijeniti osnovna načela i pravila televizijske i filmske montaže pri izradi audiovizualnog sadržaja
5.
Provesti osnovnu obradu i kolor korekciju slike na snimljenom audiovizualnom sadržaju
6.
Provesti osnovnu obradu zvuka na snimljenom audiovizualnom sadržaju
7.
Primijeniti digitalne formate, načela digitalizacije i kompresije audiovizualnog sadržaja
8.
Izvesti osnovne tehnike postprodukcije na snimljenom audiovizualnom sadržaju
9.
Spremiti i isporučiti audiovizualni sadržaj na različitim medijskim platformama
10.
Kategorizirati i arhivirati snimljeni audiovizualni sadržaj
11.
Razlikovati forme montaže i obrade audiovizualnog sadržaja za TV, film i Internet
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Kamerman / Kamermanka
Datum upisa
5.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar