Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje metodologije analitičkog postupka, laboratorijskih vještina i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i biokemijskim i mikrobiološkim laboratorijima

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Pripremati materijale, sirovine, reagense, ambalažu i druga sredstva potrebna za rad
2.
Odabrati i osigurati uvjete prikladnog načina transporta mjernih instrumenata, pribora i uzoraka nužnih za provedbu terenskog rada
3.
Uzimati uzorke iz industrijskih procesa i okoliša
4.
Pripremati uzorke na mjestu uzorkovanja za transport do laboratorija
5.
Skladištiti prikupljene uzorke prema njihovim svojstvima
6.
Pripremati uzorke za provođenje laboratorijskih analiza
7.
Pripremati reagense i druga sredstva potrebna za analizu
8.
Provoditi kemijske, fizikalno-kemijske ili mikrobiološke analize primjenom standardnih operativnih postupaka i radnih uputa
9.
Provesti određivanja osnovnih parametara štetnih tvari u otpadu
10.
Odrediti osnovne i indikatorske parametre vode za ljudsku potrošnju propisanim metodama
11.
Odrediti osnovne pokazatelje onečišćenja u otpadnim vodama propisanim metodama
12.
Provjeravati sukladnost proizvoda s definiranim specifikacijama
13.
Provjeravati sukladnost sirovina s definiranim specifikacijama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar