Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje zakona povezanih sa zaštitom okoliša, zakonskih propisa zaštite na radu i zaštite od požara

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Objasniti načela zaštite okoliša i prirode u okviru koncepta održivog razvitka, sustava zaštite sastavnica okoliša od utjecaja opterećenja emisija otpadnih tvari u zrak, vodu i tlo te zahtjeva ekološke mreže
2.
Razmotriti tehnologije obnovljivih energetskih izvora, utjecaje prometnog sektora i energetske učinkovitosti
3.
Odrediti emisije otpadnih tvari u skladu sa zahtjevima praćenja stanja u okolišu
4.
Razlikovati zahtjeve za monitoring zaštićenih prirodnih područja i drugih zaštićenih vrijednosti
5.
Sudjelovati u procjeni stanja okoliša i zaštićenih prirodnih vrijednosti te zahtjeva ekološke mreže
6.
Primjenjivati zakonske propise o sigurnosti i zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara te druge standarde iz djelokruga svog rada
7.
Sudjelovati u provođenju odluka iz komunalnoga gospodarstva
8.
Objasniti pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
9.
Sudjelovati u donošenju mjera za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš
10.
Sudjelovati u procjeni kakvoće voda
11.
Identificirati zahtjeve za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju
12.
Objasniti pojmove i načela vodnog gospodarstva i zaštite vodnog dobra
13.
Identificirati standarde kakvoće voda za površinske, priobalne vode i podzemne vode
14.
Objasniti zahtjeve skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda
15.
Identificirati zahtjeve za sukladnost s propisima i sigurnosnim zahtjevima za rad laboratorija
16.
Upotrebljavati propisanu sigurnosnu i zaštitnu opremu u skladu sa zahtjevima na radnom mjestu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar