Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Održavanje kvalitete proizvoda i usluga u području rada ekološkog tehničara

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Voditi evidenciju materijala, sirovina, ambalaže, gotovih proizvoda, otpada i njihovih skladišta
2.
Voditi dokumentaciju uzorkovanja i okolišnih parametara
3.
Voditi dokumentaciju analiza u skladu s radnim uputama
4.
Primijeniti standardne operativne postupke i radne upute sustava kvalitete i zaštite okoliša
5.
Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
6.
Voditi evidenciju praćenja parametara kontrole postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada
7.
Koristiti interne procedure i radne upute za provjeru ispravnosti opreme i pribora u skladu s uputama proizvođača
8.
Primjenjivati certificirani pribor i opremu
9.
Primjenjivati načelo sljedivosti
10.
Primjenjivati interne procedure i radne upute u skladu sa zakonskim i internim propisima
11.
Objasniti sustave kontrole kvalitete upravljanja dokumentacijom i osposobljenosti u laboratorijima
12.
Primjenjivati dobru laboratorijsku i proizvođačku praksu
13.
Provoditi samovrednovanje i vrednovanje rada, opreme i usluge s ciljem utvrđivanja nesukladnosti
14.
Sudjelovati u pripremi izvješća o nesukladnom radu
15.
Voditi evidenciju radnih uputa i procedura rada
16.
Provjeravati sukladnost sirovina, materijala i proizvoda s navedenim specifikacijama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar