Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovna komunikacija klesarskog tehničara

Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
izraditi ponudu za klesarske radove
2.
obaviti obračun isporučenih klesarskih elemenata
3.
ispostaviti račun ili situaciju za projektirane klesarske radove
4.
primjeniti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
5.
razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku
6.
voditi građevinsku knjigu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka
Datum upisa
27.3.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar