Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komuniciranje, naručivanje dijelova i ostali komercijalni poslovi

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Planirati potrošnju opreme, alata i potrošnih materijala sukladno potrebama te stanju na skladištu
2.
Identificirati potrebnu opremu i rezervne dijelove
3.
Izračunati utrošak materijala i vremena rada
4.
Primijeniti osnove poslovne komunikacije u timu, sa suradnicima ili klijentima
5.
Samostalno primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i softverske alate za obradu teksta i slike, dokumentaciju sustava (sheme, nacrte)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar