Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja tragova požara i eksplozija

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Osigurati forenzične vrijednosti i lanac integriteta kod tragova zapaljivih ili eksplozivnih tvari i naprava, odnosno tragova sastavnica uzročnika požara ili eksplozije sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
2.
Kritički prosuditi mjesto mogućeg pronalaženja, značajki i stanja pronađenih tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji primjereno vrsti ugroze
3.
Izabrati optimalnu forenzičnu metodu, tehniku i pribor za rad u specifičnim situacijama sumnje na nazočnost zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili naprava, odnosno njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu požara ili eksplozije primjereno vrsti ugroze
4.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova požara i eksplozija sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Forenzični istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
26.3.2019
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar