Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komuniciranje i suradnja sa suradnicima u provođenju i korisnicima u pružanju aerodromskih usluga

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Komunicirati s korisnicima i suradnicima služeći se hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu
2.
Odabrati primjeren način komunikacije pri izvođenju radnih zadatka i rješavanju problema
3.
Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga uvažavajući multikulturalnost
4.
Koristiti stručnu terminologiju u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima aerodromskih usluga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Operater u zračnom prometu/Operaterka u zračnom prometu
Datum upisa
2.3.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar