Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje standarda komunikacije i forenzičnog psihološkog profiliranja

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Komunicirati unutar i izvan organizacije na svim organizacijskim razinama u skladu s načelima poslovne komunikacije, pravilima korespondencije, organizacijskom kulturom i etičkim kodeksom primjerenom vrsti radne organizacije
2.
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje prema kriterijima psihološkog profiliranja i zakonodavnog okvira sukladno statusu svjedoka
3.
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slučaja
4.
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka u skladu s razvojem struke i zakonodavnog okvira primjereno statusu svjedoka
5.
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava od odraslih i djece te vrednovati tehnike za procjenu vjerodostojnosti iskaza prama pravilima struke, primjereno statusu svjedoka
6.
Povezati karakteristike žrtve s psihološkim karakteristikama počinitelja kaznenih djela u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama sukladno statusu žrtve
7.
Poznavati različite tehnike i metode profiliranja počinitelja kaznenih djela; u skladu s znanstvenim i stručnim spoznajama primjereno slučaju
8.
Poznavati zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama, te maloljetnim osobama, bilo počiniteljima ili žrtvama kaznenih djela prema zakonodavnom okviru
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Forenzični istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
26.3.2019
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar