Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša

Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Pregledati i prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
2.
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
3.
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
4.
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
5.
Provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda pri izvođenju radova
6.
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
7.
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
8.
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
9.
Pridržavati se pravila i uputa za korištenje sredstava rada i radne opreme
10.
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Građevinski radnik za armiranobetonske radove/Građevinska radnica za armiranobetonske radove
Datum upisa
26.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar