Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sigurnost na radu, zaštita zdravlja i okoliša u geologiji, geotehnici, geofizici, inženjerskoj geologiji, hidrogeologiji i rudarstvu

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
primjenjivati propisane metode rada te raditi s alatima i opremom na učinkovit i siguran način u uredu i laboratoriju, na radilištu i/ili terenu;
2.
koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada;
3.
razdvajati, odlagati i zbrinjavati iskorišteni tehnološki i drugi otpad na propisani način;
4.
obavljati poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima;
5.
obavljati poslove iz djelokruga rada u skladu s propisima o zaštiti okoliša;
6.
primjenjivati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu; propisana pravila i mjere zaštite od požara i zaštite okoliša te posebne mjere opreza;
7.
koristiti na propisani način strojeve, aparate, alate, opremu i druga sredstva rada u radnim prostorima, na radilištima i na terenu;
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Geološki tehničar / Geološka tehničarka
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar