Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Priprema dobivenih rezultata analiza za stručnu obradu u geologiji

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
pripremati za analizu i interpretaciju mikropaleontološke i biostratigrafske rezultate laboratorijskih analiza uz stručno vodstvo
2.
pripremati podatke za interpretaciju rezultata analize uzoraka tla i stijena, plinova, vode i ostalih tekućina;
3.
pripremati za stručnu obradu, analizu i interpretaciju dobivene rezultate uzoraka tla, plinova, vode i ostalih tekućina;
4.
koristiti i nadopunjavati bazu podataka i geografski informacijski sustav (GIS);
5.
izrađivati tehničke crteže, geološke i ostale specijalizirane karte te mape materijala pomoću stručnih alata i softvera;
6.
sortirati po tipovima analiza grafički i tablično prikupljene rezultate ispitivanja;
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Geološki tehničar / Geološka tehničarka
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar