Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
2.
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
3.
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
4.
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
5.
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
6.
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
7.
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
8.
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
9.
sudjelovati u izradi projektnog plana
10.
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
11.
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
12.
pružati podršku timu u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za mehatroniku/Tehničarka za mehatroniku
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar