Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Korištenje i izrada tehničko-tehnološke dokumentacije

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije
2.
koristiti elektroničke, električne, pneumatske i hidraulične sheme
3.
čitati elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme
4.
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
5.
izraditi elektroničke, električke, pneumatske i hidraulične sheme uporabom programskih alata
6.
izraditi jednostavne 2D nacrte dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
7.
izraditi jednostavne 3D modele dijelova mehatroničkog sustava primjenom CAD alata
8.
izraditi tehničku dokumentaciju jednostavnog mehatroničkog sustava uporabom programskih alata
9.
koristiti programske alate za virtualno modeliranje i simuliranje mehatroničkog sustava
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za mehatroniku/Tehničarka za mehatroniku
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar