Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Proučiti standarde financijskog izvještavanja i tehnike evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama
2.
Utvrditi korištene računovodstvene metode i tehnike za evidentiranje imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda sukladno odgovarajućim standardima
3.
Utvrditi kompleksne poslovne transakcije i njihov učinak na financijske izvještaje
4.
Pratiti zakone, računovodstvene i revizijske standarde te ostale propise koji se odnose na analizirani subjekt
5.
Kritički ispitati računovodstveni sustav analiziranog subjekta i specifičnosti izvještavanja s ciljem uočavanja rizičnih područja prijevare
6.
Analizirati računovodstvenu i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu uz predmet vještačenja
7.
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja
8.
Ispitati pozicije financijskih izvještaja koje se odnose na predmet procjene i načine njihovog mjerenja i prezentiranja
9.
Procijeniti financijske izvještaje poslovnih subjekata
10.
Koristiti različite izvore podataka (web, baze, statistički zavod…) s ciljem kreiranja informacijske podloge o analiziranom subjektu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Financijsko-računovodstveni forenzičar
Datum upisa
11.9.2017
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar