Skupovi kompetencija

Broj rezultata: 93
1.
Primjenjivanje računovodstvenih standarda, metoda i tehnika u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
2.
Primjenjivanje revizijskih standarda i metodologije u području financijsko-računovodstvene forenzike
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
3.
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
4.
Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
5.
Primjenjivanje poreznih propisa u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
6.
Primjenjivanje regulative iz područja platnog prometa u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
7.
Procjenjivanje poslovnih procesa u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
8.
Procjenjivanje sustava internih kontrola u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
9.
Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
10.
Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
11.
Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
12.
Primjenjivanje forenzičnih metoda i tehnika u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
13.
Prikupljanje i vrednovanje dokaza u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
14.
Analiziranje i istraživanje dokumentacije u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
15.
Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
16.
Intervjuiranje svjedoka u postupcima forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
17.
Izrađivanje forenzičnih izvještaja o provedenom postupku forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
18.
Surađivanje s mjerodavnim institucijama tijekom provođenja forenzične analize
Sektor: Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO: 11.9.2017
Datum do kada vrijedi: -
19.
Upravljanje projektima razvoja i primjene aplikativnih rješenja
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
20.
Suradnja i komuniciranje u IKT-u
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
21.
Analiza specifikacija zahtjeva u razvoju aplikacije
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
22.
Modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa pomoću IKT-a
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
23.
Razvoj računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
24.
Dokumentiranje aplikacija
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
25.
Testiranje računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
26.
Prilagođavanje i implementacija informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
27.
Upravljanje informatičkim uslugama
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
28.
Osobni i profesionalni razvoj u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
29.
Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa u organizaciji
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
30.
Integriranje aplikacija
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
31.
Inovacije i usklađivanje informacijskog sustava i poslovne tehnologije
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
32.
Analiza specifikacija zahtjeva u razvoju informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
33.
Suradnja i komuniciranje u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
34.
Modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa pomoću IKT-a
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
35.
Razvoj računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
36.
Testiranje računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
37.
Prilagođavanje i implementacija informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
38.
Upravljanje razvojem i projektima u informatici
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
39.
Marketing, prodaja i postprodajne aktivnosti u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
40.
Osobni i profesionalni razvoj u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
41.
Poboljšanje razvojnog procesa i organizacije posla u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
42.
Profesionalno i društveno odgovorno ponašanje u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 29.5.2018
Datum do kada vrijedi: -
43.
Upravljanje promjenama u poslovanju korištenjem IKT-a
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
44.
Komuniciranje i potpora korisnicima IKT-a
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
45.
Upravljanje informatičkim uslugama
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
46.
Dizajn informatičkih usluga
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
47.
Upravljanje kvalitetom procesa i IKT-a
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
48.
Primjena, testiranje i održavanje komponenata i informacijskih sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
49.
Upravljanje rizicima u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
50.
Tehnička potpora u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
51.
Upravljanje odnosima s kupcima i razinom usluga u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
52.
Osobni i profesionalni razvoj
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 7.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
53.
Suradnja i komuniciranje u razvoju aplikacija
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
54.
Modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
55.
Dizajn baza podataka
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
56.
Razvoj računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
57.
Dizajn tehničke i komunikacijske infrastrukture i platforme informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
58.
Dokumentiranje aplikacija
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
59.
Integracija informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
60.
Testiranje komponenata i informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
61.
Održavanje komponenata i aplikacija
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
62.
Osobni i profesionalni razvoj u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
63.
Poboljšanje razvojnog procesa i organizacije posla u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
64.
Praćenje tehnoloških trendova i inovacija u informatici
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
65.
Upravljanje razvojem i projektima u informatici
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
66.
Suradnja i komuniciranje u informatici
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
67.
Definiranje arhitekture i dizajna informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
68.
Modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
69.
Razvoj računalnih programa
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
70.
Dizajn tehničke i komunikacijske infrastrukture i platforme informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
71.
Integracija informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
72.
Testiranje komponenata i informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
73.
Prilagođavanje i implementacija informacijskog sustava
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
74.
Osobni i profesionalni razvoj u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
75.
Poboljšanje razvojnog procesa i organizacije posla u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
76.
Profesionalno i društveno odgovorno ponašanje u informatičkoj struci
Sektor: Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO: 21.8.2018
Datum do kada vrijedi: -
77.
Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
78.
Razvoj modela obuće i usluga
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
79.
Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
80.
Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
81.
Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
82.
Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
83.
Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
84.
Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 11.12.2018
Datum do kada vrijedi: -
85.
Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
86.
Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
87.
Modni trendovi i tehnološke inovacije
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
88.
Organizacija modnog poslovanja
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
89.
Razvoj modnih proizvoda i usluga
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
90.
Izrada modnih proizvoda
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
91.
Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
92.
93.
Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Sektor: Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2019
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV