Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Razrješavanje povijesti prometne nesreće i vremena tempore criminis

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: tehničke znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja prometnih nesreća, - stručnjaci u nastavnim bazama iz redova Centa Ivan Vučetić, MUP-a i sudskih vještaka i to oni koji imaju najmanje pet godina radoga iskustva u području istraživanja prometnih nesreća. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - forenzično-kriminalistička oprema i pomagala KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: tehničke znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja prometnih nesreća
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži preispitaju uvjete nastajanja prometnih nesreća. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju elemente nastajanja prometnih nesreća s posebnim osvrtom na cestovne nesreće. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde principe rada u istraživanjima prometnih nesreća. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde moguće greške u istraživanjima prometnih nesreća. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju procese donošenja odluka u istraživanjima prometnih nesreća.
Ishodi učenja (7)
1.
Preispitati uvjete nastajanja prometnih nesreća.
2.
Klasificirati važne elemente nastajanja prometnih nesreća.
3.
Utvrditi principe rada u istraživanjima prometnih nesreća.
4.
Preispitati rad u istraživanjima prometnih nesreća.
5.
Utvrditi moguće greške u istraživanjima prometnih nesreća.
6.
Klasificirati procese donošenja odluka u istraživanjima prometnih nesreća.
7.
Vrednovati izradu provedbenih mjera primijenjenih tehnologija u istraživanjima prometnih nesreća.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja