Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poznavanje propisa iz područja građanskog, kaznenog i prekršajnog prava

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje društvenih znanosti - polje pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa). Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna (područje društvenih znanosti - polje pravo)
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da prepoznaju i utvrde faze u građanskom, prekršajnom i kaznenom postupku. 2. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da utvrde činjenice i dokaze u određenom sudskom predmetu. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde koje vrste i tipovi ugovora postoje u obveznom pravu. Na zadanom primjeru trebaju procijeniti o kojoj se vrsti i tipu ugovora radi. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i argumentiraju temeljne razlike između parničnog i izvanparničnog postupka. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i argumentiraju vrste pravnih lijekova. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da analiziraju primjer iz sudske prakse te navedu o kojoj je vrsti pravnog lijeka riječ. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da definiraju koji su elementi formalnog pojma kaznenog djela. Na zadanom primjeru od studenata/studentica se traži da utvrde i argumentiraju jesu li se ispunili elementi kaznenog ili prekršajnog djela. 7. Na primjeru iz prakse od studenata/studentica se traži da utvrde s kojim oblikom krivnje počinitelj postupa. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički procijene koje vrste kaznenopravnih sankcija postoje u hrvatskom kaznenom pravu. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da treba prouče određeni sudski predmet te utvrde koju je vrstu kaznenopravne sankcije sud izrekao osuđeniku.
Ishodi učenja (6)
1.
Utvrditi tijek građanskog, prekršajnog i kaznenog postupka.
2.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
3.
Preispitati relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima s posebnim naglaskom na vrste i tipove ugovora te pretpostavke odgovornosti za štetu.
4.
Razlikovati parnični i izvanparnični postupak.
5.
Klasificirati pravne lijekove u parničnom postupku.
6.
Objasniti elemente pojma kaznenog i prekršajnog djela.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja