Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje društvenih znanosti; polja: pravo i/ili sigurnost i obrana) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje društvenih znanosti; polja: pravo i/ili sigurnost i obrana) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu međunarodne suradnje u pribavljanju dokaza
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju načela i standarde pravosudne suradnje. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde pojam policijske i pravosudne međunarodne suradnje. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da povežu i klasificiraju oblike međunarodne suradnje i međunarodne pravne pomoći. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde pojam europskog istražnog i europskog uhidbenog naloga. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički prosude sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju instrumente prekogranične suradnje među nacionalnim pravosudnim tijelima u građanskim stvarima. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da analiziraju dokumente o međunarodnoj suradnji u pribavljanju dokaza.
Ishodi učenja (7)
1.
Preispitati načela i standarde pravosudne suradnje.
2.
Utvrditi pojam policijske i pravosudne međunarodne suradnje.
3.
Povezati i razlikovati oblike međunarodne suradnje i međunarodne pravne pomoći.
4.
Utvrditi pojam europskog istražnog i europskog uhidbenog naloga.
5.
Kritički prosuditi sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.
6.
Preispitati instrumente prekogranične suradnje među nacionalnim pravosudnim tijelima u građanskim stvarima.
7.
Analizirati dokumente o međunarodnoj suradnji u pribavljanju dokaza.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja