Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjenjivanje metodologije rad s i zaštite od ratnih i terorističkih RKB agenasa

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzične genetike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polja biologija i kemija, područje biomedicinskih znanosti - polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti, područje vojnih i obrambenih znanosti) ili osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja s radovima iz područja RKB-a - stručnjaci u nastavnim bazama (Klinika Fran Mihaljević, KBC Split, HZJZ, OSRH) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u radu s biološkim i kemijskim agensima. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorijski prostor i učionica za ispitivanje kemijskih i bioloških agensa koji se primjenjuju u laboratorijima i klinikama, i alati za statističku obradu rezultata analiza KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polja biologija i kemija, područje biomedicinskih znanosti - polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti, područje vojnih i obrambenih znanosti) ili osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja s radovima iz područja RKB-a
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć seminarskoga rada. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnim primjerima od studenata/studentica se traži da definiraju pojam oružja za masovno uništenje uključujući i tehnologiju oružja za masovno uništenje i to biološkoga, kemijskoga i nuklearnoga. 2. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne postupke suprotstavljanja širenju oružja masovnoga uništenja. 3. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da vrednuju taktike i strategije u slučaju događaja te objasne ulogu pojedinih sastavnica sustava u odgovoru na prijetnju 4. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da pretraže objasne načine uništavanja oružja za masovno uništenje.
Ishodi učenja (5)
1.
Objasniti i klasificirati vrstu i težinu prijetnje RKB agensima te procijeniti moguće posljedice.
2.
Objasniti djelovanje RKB agensa na živa bića i materijalna dobra.
3.
Razlikovati mjere dekontaminacije mjere i izraditi plan dekontaminacije.
4.
Planirati mjere zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja u RKB uvjetima.
5.
Analizirati taktike i strategije kod RKB ugroza.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja