Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupka za analizu požara, eksplozija i masovnih katastrofa

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodnih znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične analize požara i eksplozija. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti, tehničkih znanosti ili prirodnih znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične analize požara i eksplozija.
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju moguće vrste/oblike, načine, uzroke, uvjete i okolnosti nastanka požara i eksplozija, odnosno znakovite moduse operandi (MOS) vjerojatno namjernih akata uzrokovanja požara ili uzrokovanja eksplozija. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da procijene istražno/dokazanu snagu požara u određenom zatvorenom prostoru, istražno/dokazano projektirano stanje i pravodobno aktiviranje preventivnih mjera zaštite kod nastanka požara – način prijenosa požara te funkcioniranje evakuacijskih putova u požaru te istražno/dokazano (vještaci) potrebno vrijeme otpornosti i sigurnosti konstrukcija u požaru (vrijeme potrebno za evakuaciju ljudi i dobara). 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju područja rada pojedinih polja forenzičnih znanosti, struka, zanata ili vještina koje mogu biti posebno korisni/važni za otkrivanje i dokazivanju uzroka, uvjeta, okolnosti, načina nastanka, učinaka i posljedica požara i eksplozija. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da predlože na mjestu požara, eksplozije ili izvedbe paležnog/eksplozijskog napada primjeren način osiguranja mjesta događaja i tragova, sastav tima vještaka, nužne istražiteljske opreme, optimalnog načina pristupa i istražiteljskog rada. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih/eksplozijom poharanih građevina ili pojedinih vrsta sredstava prijevoza roba i putnika i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja „in situ“ i/ili u forenzičnom laboratoriju. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih otvorenih prostora i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja „in situ“ i/ili u forenzičnom laboratoriju. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preporuče primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrješaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da organiziraju pretraživanje dostupnih baza podataka i inih stručnih informacija za potrebe vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija. 9. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da razviju realno moguće preliminarne hipoteze o mogućim uzrocima i načinima nastanka nekog slučaja požara/eksplozije, odnosno o mogućem MOS-u uzrokovanja požara ili eksplozije, i provjere njihovu održivost te predlože provedbu ostalih nužnih istražnih radnji od moguće dokazne važnosti, primjerenih vrsti/traseološkim obilježjima požara, eksplozije ili MOS-a paležnog/eksplozijskog napada. 10. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da prezentiraju rezultate ekspertiza te stručno argumentirano brane utemeljenost nalaza i mišljenja o možebitno dokazno osporavanom uzroku, načinu nastanka i/ili posljedicama požara ili eksplozije.
Ishodi učenja (10)
1.
Klasificirati moguće vrste/oblike, načine, uzroke, uvjete i okolnosti nastanka požara i eksplozija, odnosno modus operandi (MOS) vjerojatno namjernih akata požara ili uzrokovanja eksplozija.
2.
Procijeniti istražno/dokazanu snagu požara u određenom zatvorenom prostoru, način prijenosa požara te funkcioniranje evakuacijskih putova u požaru te istražno/dokazano (vještaci) potrebno vrijeme otpornosti i sigurnosti konstrukcija u požaru (v
3.
Klasificirati područja rada pojedinih polja forenzičnih znanosti, struka, zanata ili vještina koje mogu biti posebno važne za otkrivanje i dokazivanju uzroka, uvjeta, okolnosti, načina nastanka, učinaka i posljedica požara i eksplozija.
4.
Predložiti na mjestu požara, eksplozije ili izvedbe požara/eksplozijskog napada primjeren način osiguranja mjesta događaja i tragova, sastav tima vještaka, nužne istražiteljske opreme, optimalnog načina pristupa i istražiteljskog rada.
5.
Utvrditi istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih/eksplozijom poharanih građevina ili pojedinih vrsta sredstava prijevoza roba i putnika i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja in situ i/ili u forenzičnom l
6.
Utvrditi istražno/dokazno važne tragove u sklopu opožarenih otvorenih prostora i predložiti odgovarajuće vrste, načine i ciljeve njihova ispitivanja in situ i/ili u forenzičnom laboratoriju.
7.
Preporučiti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrješaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija.
8.
Organizirati pretraživanje dostupnih baza podataka i inih stručnih informacija za potrebe vještačenja uzroka i posljedica požara i eksplozija.
9.
Razviti realno moguće preliminarne hipoteze o mogućim uzrocima i načinima nastanka nekog slučaja požara/eksplozije.
10.
Prezentirati rezultate ekspertiza te stručno argumentirano braniti utemeljenost nalaza i mišljenja o možebitno dokazno osporavanom uzroku, načinu nastanka i/ili posljedicama požara ili eksplozije.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja