Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polja pravo - suradnici (asistenti) – nužan uvjet: završen diplomski studij forenzike / prava
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polja pravo
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć seminarskog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da definiraju org. kriminalitet; tipove org. kriminalnih skupina; transnacionalnost org. kriminaliteta; fenomenološke i etiološke aspekte org. kriminaliteta te osnovne materijalnopravne aspekte suzbijanja org. kriminaliteta. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne pojmove grupe i zločinačke organizacije u hrvatskom poredbenom kaznenom pravu; KD org. kriminaliteta; kaznenopravne sankcije za KD org. kriminaliteta; značenje mjera oduzimanja imovinske koristi u suzbijanju org. kriminaliteta. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da analiziraju Konvenciju UN protiv korupcije i kaznenopravne konvencije o korupciji Vijeća Europe. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju pravila i postupke vještačenja. 5. Na seminarskom zadatku od studenata/studentica se traži da izlože osnovne međunarodnopravne aspekte suzbijanja org. kriminaliteta kroz analizu relevantnih višestranih (Konvencija UN protiv transnacionalnog org. kriminaliteta s protokolima) i dvostranih međunarodnih ugovora (međunarodna pravna pomoć, izručenje, policijska suradnja itd.)
Ishodi učenja (7)
1.
Usvojiti znanja iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta i njegove uske sprege s korupcijom i pranjem novca kao i uzrocima, pojavnim oblicima i načinima suzbijanja tih fenomena.
2.
Vrjednovati i procijeniti tipove organiziranih kriminalnih skupina te analizirati karakteristike kriminalnih udruženja s povijesnog aspekta.
3.
Utvrditi povezanost organiziranog kriminaliteta, korupcije i pranja novca.
4.
Otkriti spregu organiziranog kriminala i terorizma (gangstersko-teroristički hibridi).
5.
Vrjednovati i analizirati sadržaj korupcije u Hrvatskoj s aspekta kritičnih točaka.
6.
Razlikovati koruptivna kaznena djela po hrvatskom KZ.
7.
Procijeniti važnost sankcioniranja organiziranog kriminaliteta te razlikovati konfiskaciju imovine i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja