Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge forenzične akustike i fonetike u sudskom postupku

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Prirodne znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - laboratorij za akustiku - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje prirodnih znanosti; polja: fizika, tehničkih znanosti ili interdisciplinarnih znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične akustike i fonetike. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje prirodnih znanosti; polja: fizika, tehničkih znanosti ili interdisciplinarnih znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične akustike i fonetike.
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju temeljne mehanizme slušanja i govora. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da usporede glavne elemente kognitivne lingvistike i jezične komunikacije. 3. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da pripreme zvučne materijale za forenzičnu analizu. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju zvučne zapise u forenzične svrhe. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu glavne metode za dokazivanje u forenzičnoj akustici i fonetici te interpretiraju i obrade dokaze za prezentaciju na sudu.
Ishodi učenja (5)
1.
Klasificirati temeljne mehanizme slušanja i govora.
2.
Usporediti glavne elemente kognitivne lingvistike i jezične komunikacije.
3.
Pripremiti zvučne materijale za forenzičnu analizu.
4.
Preispitati zvučne zapise u forenzične svrhe.
5.
Odabrati glavne metode za dokazivanje u forenzičnoj akustici i fonetici.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja