Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda analiziranja dokumenata, novca i rukopisa

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polja Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične analize spornih dokumenata, novca i rukopisa - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, Hrvatska narodna banka) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) a koji imaju najmanje pet godina radnoga iskustva u forenzičnoj analizi spornih dokumenata, novca i rukopisa. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polja Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične analize spornih dokumenata, novca i rukopisa
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu načine počinjenja kaznenog djela krivotvorenja te na primjeru odrede obilježja određenog kaznenog djela. 2. Na pisanom ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrdite kazneno-pravne posljedice krivotvorenja dokumenata i novca. 3. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da odrede tehnologiju izrade, vrstu tiska i način zaštite dokumenta i novčanice. 4. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da utvrde izvornost dokumenta i/ili novčanice njihovom usporedbom s izvornim dokumentom i/ili novčanicom. 5. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da za dobiveni materijal odrede način pravilnog prikupljanja i količinu materijala pogodnu za vještačenje. 6. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da za dobiveni materijal odaberu primjerenu metodu, provedu analizu i izrade izvješće. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da na temelju provedenog vještačenja ili dostupnog nalaza i mišljenja kritički ocijene različite interpretacije vještačenja istog dokaznog materijala.
Ishodi učenja (7)
1.
Klasificirati vrste dokumenata.
2.
Utvrditi kazneno-pravne posljedice krivotvorenja dokumenata i novca.
3.
Utvrditi tehnologiju izrade, vrstu tiska i načine zaštite izvornih dokumenata i novčanica.
4.
Procijeniti izvornost dokumenta i novčanice.
5.
Odabrati način pravilnog prikupljanja i dostavljanja materijala na vještačenje.
6.
Analizirati rukopis, potpis, zaštićene dokumente, pečate i otiske pečata, pisaće strojeve i otiske pisaćih strojeva, tinte i tonere te formulirati izvješće o provedenoj ekspertizi.
7.
Kritički preispitati rezultate analize spornih dokumenata, novca i rukopisa u skladu s razvojem struke i zakonskom regulativom sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja