Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjenjivanje i unaprjeđivanje analiziranja balističkih uzoraka

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, (preporučena znanstvena područje: tehničke znanosti, prirodne znanosti, biomedicinske znanosti, društvene znanosti - polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične balistike i mehanoskopije, - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP, Vojna policija, odjeli sudske medicine) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u obradi balističkih i mehanoskopskih uzoraka/slučajeva. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, (preporučena znanstvena područje: tehničke znanosti, prirodne znanosti, biomedicinske znanosti, društvene znanosti - polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične balistike i mehanoskopije
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu obilježja i dijelove vatrenoga oružja i streljiva, opišu razlike među različitim vrstama oružja te na praktičnom primjeru utvrde o kojoj vrsti oružja se radi. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da opišu put streljiva od trenutka pucanja do cilja ili prepreke te objasne procese koji se pritom odvijaju u različitim fazama puta strjeljiva. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da opišu način djelovanja streljiva na tijelo te objasne kako se može procijeniti udaljenost pucanja. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu preduvjete koji se moraju zadovoljiti za siguran rad na mjestu događaja na kojemu je došlo do uporabe vatrenoga oružja te zaštitnu opremu i načine rukovanja materijalom na mjestu događaja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i objasne specifičnosti balističkih vještačenja i njihov utjecaj na kazneni postupak te navedu nužne elemente očevida kojima se omogućava vještačenje, rekonstrukcija i pokus. 6. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da odaberu načine fiksiranja činjeničnoga stanja u očevidu, rekonstrukciji i/ili pokusu te načine prikupljanja i osiguranja materijalnih nositelja informacija. 7. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da utvrde potrebnu metodu vještačenja vatrenoga oružja i strjeljiva, sastave skup pitanja za vještaka te objasne mogućnost usporedbe rezultata analize materijala sa zapisima iz balističkih zbirki i baza. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne razlike između tragova nastalih na mjestu događaja korištenjem vatrenoga oružja s užlijebljenom i neužlijebljenom cijevi te navedu posebnosti provedbe očevida mjesta događaja u oba slučaja.
Ishodi učenja (8)
1.
Klasificirati posebnosti oružja, vatrenog oružja, lovačkog oružja, strjeljiva, plinskog, prepravljenog, neovlašteno i ručno izrađenog vatrenog oružja.
2.
Povezati osnovna znanja unutarnje balistike, vanjske i terminalne balistike.
3.
Kritički vrednovati ulogu sudske medicine u forenzičnoj balistici.
4.
Planirati mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka pri obradi mjesta događaja.
5.
Prosuditi odnos forenzične balistike i kaznenog postupaka te metodike provedbe očevida, rekonstrukcije događaja i pokusa.
6.
Klasificirati načine fiksiranja činjeničnoga stanja utvrđenog osiguranjem mjesta događaja, očevidom, rekonstrukcijom i pokusom, načine prikupljanje materijalnih nositelja (izvora) informacija, prikupljanje i osiguranje dokaza, zakonski značaj dok
7.
Odabrati postupke vještačenja vatrenog oružja i tragova uporabe vatrenog oružja te ulogu radnih zbirki, baza i automatiziranih balističkih identifikacijskih sustava.
8.
Vrednovati stečena znanja o očevidu i posebnostima očevida na mjestu događaja kaznenog djela izvršenog upotrebom vatrenog oružja s užlijebljenom i neužljebljenom cijevi.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja